خدمات ما

ویژگی های کلیدی برای مهاجرت از طریق تولد

اینها برخی از کارکردهای کلیدی مهاجرت هنگام تولد هستند که برای تضمین حقوق و رفاه کودکان متولد شده در اسپانیا از والدین خارجی ضروری هستند. تسهیل دسترسی به آموزش، حمایت قانونی، اسناد کافی و پشتیبانی برای ادغام و توسعه آنها در جامعه اسپانیا.

مزایای خدمات ما

مزایای ویژه برای انواع روشهای اقامت

اقامت مهاجرت ویزای ازدواج اسپانیا ملیت ویزای طلایی مادرید بارسلونا
اقامت مهاجرت ازدواج ویزای اسپانیا ملیت ویزای طلایی مادرید بارسلونا

برترین شرکت

تضمین کیفیت در خدمات مهاجرت تولد

Aseguramiento de la calidad en los servicios de inmigración por nacimiento para garantizar que los niños nacidos en el país de padres extranjeros sean reconocidos y reciban los derechos pertinentes de permanencia y permanencia.

خدمات مهاجرت تولد چیست؟
هنگامی که کودکی در اسپانیا از والدین خارجی متولد می شود، رویه ها و الزامات قانونی ایجاد می شود تا اطمینان حاصل شود که صغیر از شناسایی و حقوق مربوطه برخوردار است. این روند مهاجرت از طریق تولد به دنبال تنظیم وضعیت کودک و ارائه مدارک مناسب برای اقامت قانونی او در اسپانیا است. خدمات مهاجرت از طریق تولد شامل پیروی از مراحل و الزامات تعیین شده توسط مقامات اسپانیایی است. این موارد ممکن است شامل اخذ گواهی تولد صادر شده توسط سازمان ثبت احوال، درخواست پاسپورت و در برخی موارد، اخذ مجوز اقامت برای کودک باشد.
چه تعداد خدمات ارائه می دهیم؟
رویای ماه سفید به مشتریان عزیزمان پیشنهاد می دهد: - مشاوره حقوقی - تهیه و ارائه درخواست ها - وکالت حقوقی - پیگیری پرونده ها - همراهی در تمام مراحل اخذ اقامت و ویزا
عضو تیم ما چقدر تجربه دارد؟
شرکت رایای ماه سفید در ابتدای سال 2023 تاسیس شده است، اما سابقه تیم در زمینه مهاجرت بیش از 6 سال با میزان موفقیت 95 درصد است.

درخواست خدمات مهاجرت مورد نظر

هم اکنون برای دریافت مشاوره فرم را پر کنید

  img

   img

    img

     img

      img
      به موسسه مهاجرتی ما، ماه سفید با سالها تجربه خوش آمدید! ما اینجا هستیم تا راه حل های قابل اعتماد و موثری را در امور مهاجرت به شما ارائه دهیم. هدف ما این است که به افراد و خانواده ها کمک کنیم تا رویاهای خود را برای استقرار در یک کشور جدید تحقق بخشند و حمایت و راهنمایی لازم را در طول این فرآیند به آنها ارائه دهیم.