مهاجرت کاری

سلام مهدی هستم ومجرد ،مدتی به دنبال اخذ اقامت بودم با خیلی از مجموعه ها تماس گرفتم نتونستم اعتماد کنم و جالبه که خیلی قیمت های گزاف و اطلاعات ناقص به من ارائه میکردند تا خیلی اتفاقی با مجموعه ماه سفید اشنا شدم و دو بار جلسه با دوستان داشتم به حدی حرفه ای توضیح دادند و رفتار کردند که کارم رو به این مجموعه واگذار کردم اقامت من حاصل شده و تا چند روز دیگه کارتم رو هم خواهم گرفت

درباره پروژه

سلام مهدی هستم ومجرد ،مدتی به دنبال اخذ اقامت بودم با خیلی از مجموعه ها تماس گرفتم نتونستم اعتماد کنم و جالبه که خیلی قیمت های گزاف و اطلاعات ناقص به من ارائه میکردند تا خیلی اتفاقی با مجموعه ماه سفید اشنا شدم و دو بار جلسه با دوستان داشتم به حدی حرفه ای توضیح دادند و رفتار کردند که کارم رو به این مجموعه واگذار کردم اقامت من حاصل شده و تا چند روز دیگه کارتم رو هم خواهم گرفت

به موسسه مهاجرتی ما، ماه سفید با سالها تجربه خوش آمدید! ما اینجا هستیم تا راه حل های قابل اعتماد و موثری را در امور مهاجرت به شما ارائه دهیم. هدف ما این است که به افراد و خانواده ها کمک کنیم تا رویاهای خود را برای استقرار در یک کشور جدید تحقق بخشند و حمایت و راهنمایی لازم را در طول این فرآیند به آنها ارائه دهیم.